Iskola Nyitogató

Iskola nyitogató!

„Csak az tudja hogy meddig mentünk, aki azt látta honnan indultunk el.” Jókai Mór

Pázmánd, a jövő választása!

Miért?

-családias hangulat, nyugodt légkör a gyermekek számára

-sakk-logika oktatás tanórai keretben történik, ami rendezett és módszeres gondolkodásmintát fejleszt ki, javítja a problémamegoldás készségét, támogatja a matematikai logikai gondolkodás fejlesztését

-iskolánkban bevezetésre került a néptánc- népdal oktatása tanórai keretek között

-a gyermekeknek már első osztálytól lehetősége van angol nyelv tanulására

-alsó tagozaton kiemelten foglalkozunk az alapkészségek fejlesztésével (írás, értő olvasás, matematikai alapműveletek)

-2017 tavaszától nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas „C” típusú tornacsarnokban tartjuk az iskolai testnevelés órákat és szakköröket

-délutáni foglalkozásokon lehetősége van a gyermekeknek egyesületi keretek között sportolni (kiemelt figyelmet fordítunk a labdajátékok, küzdősportok és az öttusa sportágakra). Partnereink lesznek pl: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia, az Öttusa Szövetség, valamint a Ferencváros Utánpótlásnevelő Szakosztálya). A következő tanévtől az öttusából a lövészet és a lovaglás is Pázmándon fog történni.

-terveink szerint 2017. szeptemberétől az önálló művészeti oktatás is megvalósul intézményünkben (ének, hangszeres zeneoktatás, tánc)

-az Önkormányzattal együttműködve a gyermekek a nyári szünetet is felügyelet alatt, hasznosan tölthetik különböző napközis  táborokban.

 

Szülői tájékoztató!

2017. február 9-én 8.00 órától a Kempelen Farkas Általános Iskolában (Pázmánd, Fő u.27.) sakk-logika, valamint néptánc bemutató foglalkozásokat tartunk, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.