Különös közzétételi lista

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

(2014/2015 tanév

Kempelen Farkas Tagiskola

Pázmánd, Fő u.27.

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

 

Végzettség Szakképzettség Tantárgy
főiskola tanító matematika, magyar, testnevelés, rajz,
főiskola tanító testnevelés,hit-és erkölcstan, technika, ének, környezetismeret
főiskola tanító matematika, magyar, technika, testnevelés
főiskola tanító ének, hit- és erkölcstan, testnevelés, rajz, környezetismeret, magyar
főiskola tanító matematika, magyar, testnevelés, technika, rajz, környezetismeret
főiskola tanító magyar, matematika, környezetismeret, rajz, testnevelés, ének, technika
főiskola tanító ének, technika
főiskola testnevelő tanár testnevelés
főiskola angol nyelvtanár angol
főiskola matematika, informatika, fizika matematika, informatika
főiskola biológia biológia, természetismeret, technika
főiskola földrajz, rajz földrajz, rajz,
főiskola történelem, magyar, történelem, hon-és népismeret, magyar
főiskola testnevelés, biológia testnevelés

 

2. Az oktató és nevelő munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Száma Feladatkör Végzettség Szakképzettség
1 fő iskolatitkár szakmunkásképző gyors-és gépíró
1 fő karbantartó szakmunkásképző épületasztalos
1 fő takarító szakmunkásképző takarító
1 fő takarító érettségi általános ápoló és ált. asszisztens

 

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve:

Országos kompetenciamérés eredménye

 

 

2010

 

 

2011

 

 

 

2012

 

 

2013

  isk.

átlag

orsz. isk.

átlag

orsz. isk.

átlag

orsz. isk.

átlag

orsz.
Szövegértés                
6.évfolyam 1455 1404-1506 1411 1316-1477 1480 1381-1559 1467 1398-1531
8.évfolyam 1553 1475-1636 1556 1481-1646 1517 1437-1599 1502 1433-1553
-Matematika                
6.évfolyam 1672 1619-1752 1461 1389-1532 1550 1461-1631 1450 1382-1514
8. évfolyam 1614 1549-1672 1616 1536-1681 1640 1549-1718 1612 1558-1674

 

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:

Lemorzsolódási mutató szinte 0, mert az utóbbi 3 évben amennyien elköltöztek, ugyanannyian beköltöztek így a beiratkozók és kiiratkozók száma összességében kiegyenlítődik.

Évismétlés: 1 fő

 

5. Az általános iskolákban a volt tanítványok 9. évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskola, szakiskolai továbbtanulási mutatók:

–          A középiskoláktól csak néhány esetben kapunk visszajelzést, így nem tudunk teljes képet kapni a gyerekek további teljesítményéről.

Továbbtanulás: 21

Gimnázium:7 fő

Szakközépiskola: 11 fő

Szakiskola: 3 fő

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége:

Szakkörök:

–          rajz                                         – sport

–          énekkar                                  – ügyes kezek

 

Fejlesztő és tehetséggondozást tartunk 1-8 évfolyamon matematika, magyar, történelem, angol és testnevelés tantárgyakból.

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai:

Hétvégére és a szünetekre 1-2. osztályban nem adunk, 3 osztálytól adunk ki házi feladatot. Tehetséggondozást, felzárkóztatást biztosítunk a gyerekek és a szülők igénye szerint. A felső tagozatosoknál figyelembe kell venni a tantárgy heti gyakoriságát, de ezek a feladatok megoldhatók hét közben is.

Iskolai dolgozatok szabályai:

–          egy napon csak két témazáró, vagy összefoglaló dolgozatot lehet íratni

–          az eredmények közlése előtt újabb témazáró, vagy összefoglaló dolgozat nem íratható a tantárgyból

–          az íratás időpontját egy héttel az íratás előtt közölni kell a tanulókkal

–          ha a tanuló a dolgozatírás előtt több napot, vagy az összefoglaló óráról hiányzott, a dolgozatot egy későbbi időpontban írhatja meg.

8.  Az iskolai tanév rendje:

– 2014. szeptember 1-jén évnyitó és az első tanítási nap

– őszi szünet: október 23 – november 2-ig

– téli szünet: december 22 – január 4-ig

– az I. félév vége: 2015. január 14.

– bizonyítványosztás (félévi): 2015. január 23.

– tavaszi szünet: 2015. április 7-9-ig

– ballagás: 2015. június 13.

9. Az iskolai osztályok száma, létszáma:

8 osztály:

1. c                  17 fő

2. c                  19 fő

3. c                  19 fő

4. c.                 21 fő

5. c.                 18 fő

6. c.                 16 fő

7. d.                18 fő

8. c.                 22 fő