Tantestület

 Igazgató: Perjés András

Igazgató helyettes: Takács Péter Márk

Tantestület tagjai:

Balogh Imre

Domakné Tóth Edit

Csurgó Imréné

Farsang Attiláné

Federiné Mudrok Csilla

Horváth Zalán

Mataczné Törjék Leonóra

Reichenbach Ottóné

Varga Istvánné

Vető Katalin

Viniczainé Csurgó Mariann

Veszelovszkiné Lencsés Szilvia

Óraadó tanárok:

Kalászné Fuják Zsuzsanna

Halász Károlyné

Kiss Mónika

A tantestület minden tagja rendelkezik az általános iskolai oktatáshoz szükséges főiskolai illetve egyetemi végzettséggel.